De schermcursus van de ACLO

G.S.S.V. Donar 1881 is verbonden aan de overkoepelende studentensportorganisatie van Groningen, de ACLO (Academische Commissie Lichamelijke Opvoeding). De ACLO betekent voor Donar het verzorgen van de accommodatie, een schermleraar en materiaalsubsidie. Daar staat tegenover dat elk lid van Donar ook lid moet zijn bij de ACLO. Ook verleent de vereniging materiaal voor de schermcursus van de ACLO.

Zie voor meer informatie de ACLO website.

scheidsrechter bij schermen

De schermcursus

De schermcursus wordt vier keer per jaar gehouden en duurt 10 weken. Elke sessie duurt ongeveer anderhalf uur. De cursus wordt gegeven door dezelfde schermleraar, of maître, die de trainingen verzorgt: Rink Hooijsma.
Hij geeft de cursus op beginnersniveau. Elke les start met de warming-up, vervolgens komt de techniek van het voetenwerk aan bod en aansluitend volgen oefeningen in wapenvoering. Dit bestaat uit een aantal logische aanvallende en verdedigende handelingen. Hierbij zal hoofdzakelijk op degen geschermd worden, maar ook de sabel komt een paar lessen aan bod. Het accent ligt dus op de techniek; dit is fundamenteel voor het schermen. Maar wanneer mogelijk zullen er kleine partijtjes worden geschermd, waarbij alle aspecten van het schermen aan de orde komen.

Cursus versus training

De schermcursus verschilt in een aantal opzichten sterk van de verenigingstraining. Hoewel de warming-up en het voetenwerk in grote lijnen hetzelfde zijn, is er in de training meer vrijheid: zo kun je duels aangaan met anderen of individueel les krijgen van de maître. Wanneer je niet alleen kennis wilt maken met de schermsport maar ook met de schermvereniging, kom dan een keer meetrainen!

Aanmelden voor de cursus

Wanneer je je aan wil melden voor de cursus, moet je lid zijn van de ACLO. Dit kost 52 euro per jaar. Vervolgens kun je je een paar weken van te voren voor een cursus inschrijven. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, wordt er geloot. Het betalen van borg is noodzakelijk om mee te doen aan de cursus. Deze aanwezigheidsborg krijg je terug als je niet meer dan twee lessen hebt gemist.

Meer info: Cursusperiodes ACLO